Adwokat Rodzinny

Prawo dzieli się na różne gałęzie i dziedziny. Mamy prawo karne, administracyjne, cywilne i wiele innych. W tym także prawo rodzinne. Intuicja podpowiada nam, iż prawnicy działający w tym zakresie zajmują się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi rodzin.

Czym zajmuje się adwokat rodzinny?

Prawo rodzinne to część prawa cywilnego. Zajmuje się ono stosunkami prawnymi wewnątrz rodziny, ale także relacjami prawnymi rodziny z innymi podmiotami. Prawo to także zajmuje się nieletnimi i kwestiami opiekuńczymi. Tak prezentuje się bardzo ogólna definicja. Co oznacza ona w praktyce?

  • Najczęściej adwokat rodzinny zajmuje się kwestiami dotyczącymi małżeństwa.
  • Pomaga on w przeprowadzeniu rozwodu i podziału majątku.
  • Pomaga także sporządzić intercyzę, jeszcze przed zawarciem małżeństwa.
    Prawo rodzinne zajmuje się także innymi sprawami majątkowymi.
  • Adwokat rodzinny pomoże sporządzić testament, czy umowę darowizny.
  • Może też doradzić w sprawie przyjęcia spadku. Niekiedy okazuje się bowiem, że korzystniej jest odrzucić spadek, np: w przypadku długów spadkodawcy.

Kolejną, bardzo ważną strefą, którą zajmuje się prawo rodzinne są prawa nieletnich. Adwokat  rodzinny szczecin pomaga podczas rozwodu i decyzji o opiece nad dziećmi. Pomaga też ustalić terminy wizyt jednego z rodziców. Niekiedy też konieczna jest decyzja o pozbawieniu praw rodzicielskich jednego z rodziców. Dzieje się tak jednak w ściśle określonych okolicznościach. Łączy się to z niemożliwością wykonywania obowiązków rodzicielskich lub ich świadomym zaniedbywaniem. Dzieje się tak np: gdy rodzic na stałe wyjeżdża za granicę, lub odbywa długotrwałą karę więzienia. W rzadszych przypadkach mówimy o znęcaniu się nad dzieckiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

Adwokat pomaga także przy ustalaniu alimentów, a także ich egzekwowaniu. Prawo rodzinne zajmuje się także pochodzeniem dzieci. Co zrobić, gdy zachodzi uzasadniona obawa, iż wychowuje się nieswoje dziecko? Adwokat doradzi, jak ustalić ojcostwo, albo mu zaprzeczyć. Adwokat zajmuje się także adopcjami. Należy pamiętać, iż dziecko adoptowane to nie tylko dziecko umieszczone wcześniej w domu dziecka lub pogotowiu opiekuńczym. Można również adoptować dziecko swojego partnera z poprzedniego związku.

Czym jeszcze zajmuje się sąd rodzinny?

Sąd rodzinny zajmuje się także przestępstwami popełnionymi przez nieletnich. Tu także oskarżonego może reprezentować adwokat. Sąd rodzinny ma jednak większą możliwość nakładania kar i w wyjątkowych przypadkach są to kary umieszczenia w zakładzie poprawczym. Adwokat pomoże w obronie i naprawie szkód wyrządzonych przez nieletniego.

Jak można zauważyć, adwokat rodzinny zajmuje się szeregiem różnorodnych spraw. W rzeczywistości adwokaci mają jeszcze węższe specjalizacje. Inny adwokat będzie zajmował się rozwodami i prawami majątkowymi, inny opieką nad dziećmi i adopcją, a jeszcze inny przestępstwami młodocianych. Taki podział obowiązków pomaga zdobyć doświadczenie w określonych sprawach i dobrej znajomości szczegółowych przepisów. Warto zatem wybrać adwokata, który już zajmował się podobnymi sprawami.