Gdzie można magazynować butle z gazami palnymi

magazyn do składowania butli gazowych

Jeśli potrzebujemy magazynować swoje butle z gazem, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ściśle określonych norm BHP. W przeciwnym wypadku może nas spotkać kara. Warto więc być zaznajomionym z przepisami odnośnie tego zagadnienia.

Magazyn z butlami musi spełniać normy bezpieczeństwa

Przechowywanie gazów palnych wiąże się z konkretnymi obostrzeniami, ponieważ niewłaściwe ich magazynowanie może skutkować wybuchem gazu. Przede wszystkim należy wyznaczyć oddzielne pomieszczenie do przechowywania butli z gazem. Nie może tam być nic innego. Magazynowanie butli z gazami musi odbywać się w parterowych składach posiadających lekkie dachy. Okna oraz drzwi muszą otwierać się na zewnątrz. Istotna jest również właściwa wentylacja zamkniętych magazynów. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z magazynem otwartym czy zamkniętym. Podłogi zawsze powinny być równe, wykonane z nie śliskiego tworzywa nie dającego ponadto iskier w wypadku uderzenia. Jeśli chodzi o ściany magazynu, powinny być one ognioodporne.

Magazyny składujące butle z gazem wymagają kontroli

Magazyny należy stale kontrolować i sprawdzać, czy temperatura w nich nie przekroczyła 35°C. Przekroczenie owej granicy oznacza bowiem złamanie norm BHP. Jeśli nie posiadamy wolnych przestrzeni magazynowych i nie wiemy gdzie można magazynować gazy palne poza budynkami, warto również zagłębić się w obowiązujące przepisy. Tam bowiem odnajdziemy potrzebne wskazówki. Butle z gazami palnymi można przechowywać również na zewnątrz pod warunkiem, że skład ów otoczony jest z trzech stron ognioodpornymi ścianami, które cechuje duża klasa odporności. Istnieją tutaj jednak pewne kluczowe obostrzenia. Można przechowywać w takim składzie maksymalnie do dwóch wiązek butli. Każda taka wiązka może liczyć do 16 butli. Wszystkie butle powinny być ponadto połączone wspólnym kolektorem ze stacjami rozprężania. Jeśli posiadamy butle z płynnym gazem, musimy je przechowywać w wyznaczonej odległości od wszelkich zagłębień terenu czy otworów. Co istotne, możliwe jest przechowywanie butli z gazami palnymi wraz z butlami z gazami niepalnymi, chyba, że są to gazy utleniające.

Można również śmiało magazynować w jednym składzie butle puste i napełnione gazem, pod warunkiem wszakże, że oddzielnie je ułożymy. Istnieją również normy odnoszące się wprost do sposobu układania butli z gazami palnymi, oświetlenia pomieszczeń z butlami, a także ich zabezpieczania przed upadkiem.

Jak widzimy, jest wiele szczegółowych wytycznych odnośnie przechowywania butli z gazami palnymi. Magazyny powinny spełniać wszelkie normy odnośnie bezpieczeństwa, wówczas nie musimy bać się o swoje składy ani o niespodziewaną kontrole BHP.

Magazyny Wrocław – Ponad 20 różnych magazynów gotowych na składowanie butli z gazem!

Dodaj komentarz