• Magazynowanie
  • Gdzie można magazynować butle z gazami palnymi

    magazyn do składowania butli gazowych

    Jeśli potrzebujemy magazynować swoje butle z gazem, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ściśle określonych norm BHP. W przeciwnym wypadku może nas spotkać kara. Warto więc być zaznajomionym z przepisami odnośnie tego zagadnienia. Magazyn z butlami musi spełniać normy bezpieczeństwa Przechowywanie gazów palnych wiąże się z konkretnymi obostrzeniami, ponieważ niewłaściwe ich magazynowanie może skutkować wybuchem gazu. Przede […]